Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu uprzejmie informuje, że
kasa przedsiębiorstwa czynna jest godzinach:

poniedziałek - od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek – piątek - od godz. 7.00 do godz. 15.00