W dniu 23.12.2016 r.

WPK Sp. z o.o. będzie czynne

do godziny 12.30.