eu1

 Nazwa projektu:

 „Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 Kwp na oczyszczalni ścieków przy ul. Rataja 4 w Reszlu oraz stacji uzdatniania wody przy ul. Gdańskiej 3 w Reszlu" 

dofinansowana w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Cele projektu:

 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym gminy Reszel.

 Planowane efekty:

 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 71,76 Mwhe/rok

  Wartość projektu: 557 604,74 zł

 

 Wkład funduszy europejskich: 312 939,22 zł