INFORMACJA O STOPNIU TWARDOŚCI WODY

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu informuje, że :

 

twardość ogólna wody dostarczana odbiorcom z poszczególnych ujęć wody wynosi:

SUW Reszel   - 322 mg/1 (CaCO3) - woda o znacznej twardości,

SUW Pilec      - 325 mg/1 (CaCO3) - woda o znacznej twardości,

SUW Wola     - 321 mg/1 (CaCO3) - woda o znacznej twardości,

SUW Zawidy  - 371 mg/1 (CaCO3) - woda twarda.